Gezinti Bağlantılarını Atla

AYIN FIRSATI  

 

EGEM MAKALELER

  MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ


Günümüzde değişen kavramları çok yoğun olarak yaşamaktayız. İşlerin ve hizmetlerin çeşitlenmesi, her sektörde yaşanan yoğun rekabet ve her şeyden önemlisi, fiyatların düşmesi, kalitenin artması, tüketimin yaygınlaşması ve birçok değişik etkenler, iş yapma konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

Yukarıda andığımız bu evrensel değişikliklerin yanında ülkemizde yaşanan yapısal değişikliklerin büyük etkisinin olması, ülkemizde bu değişikliklerin oldukça etkili şekilde yaşanmasına neden olmaktadır.

Avrupa Topluluğuna giriş yolunda, insan kaynakları üzerindeki etkiler, kendisini oldukça ağırlık olarak hissettirmektedir. İnsan kaynağında, yetişmiş üst seviyede eğitim almış personel konusunda dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de sıkıntı yoktur. Diğer yandan, üst seviyede eğitimli personel yardımcı olacak orta seviyede eğitimli uzman personel yeterince yoktur. Olsa bile maalesef, yeteri kadar eğitimli olmamakla beraber, sayı olarak da azdır. Bu durumda işler ya eksik, ya yetersiz, ya da birçok hata ile oluşmaktadır. Oysa pazarlar, en ufak bir hataya dahi izin vermektedir.

İşte bu gerçeklerden hareketle, alt ve ara kademe eleman konusunda yoğun bir eğitim seferberliği acilen oluşturulmak zorundadır. Esasen, Avrupa Topluluğu hibe ve yardım fonlarının büyük bir oranı da bu konudaki eğitimler için ayrılmaktadır. Normatik topluma gidişte Türkiye'nin en önemli yapı taşı Avrupa Birliği bütünleşmesidir. Batı toplumları, on yıllardır bu tarz elemanların eğitimi ile ilgilenmektedir. Bu konuda ülkemizde yoğun bir tartışma yaşandığı da bir gerçek olmaktadır.

Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarından bu konuda çok şeyler beklenmiştir. Beklenmelidir de, ancak bu okulların yeterli olmayacağı da açıktır. Önemli olan, kalifiye olmayan insanlara bir beceri kazandırmak, bir konuda uzmanlaştırmak çok önemlidir. Bu yaklaşım, hem genel istihdam, hem de sosyal gelişim için önemlidir. İstihdam konusu hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek olmaktadır. Diğer yanda sosyal gelişim konusu ihmale uğramaktadır. Her hangi bir konuda uzman düzeyinde bir beceriye sahip olmak genellikle standart kurallar bütününe uymaktan geçer. Kişiler bu teknik beceri geliştirme eğitimlerini yaygın olarak almaya başladıkça, iş yaşamının da, sosyal yaşamın da kurallar kapsamında çalıştığını kavramak durumunda olacaklardır. Bu durumda, kişilerin iş ve sosyal yaşama uyum sağlamalarında sorunların giderek azalmasını beklemek herhalde fazla olmayacaktır.

Bu kapsamda Lojistik eğitimlerini bu kapsamda ele alırsak, detaylarda oldukça değişik konularla karşılaşmak durumunda olacağız. Lojistik konusu ülkemizde taşımacılık, depoculuk, satın alma ve sair konularla karıştırılmaktadır. Oysa konu bilinenin çok dışındadır. Kabaca tanımladığımız zaman, iş yapma sürecinde birçok basit işin arka arkaya dizilmesi vardır. Ancak, bu süreçler düzgün tasarlanmadığında ve planlanmadığında birçok sorunlarla da karşılaşmaktayız. Lojistik, planlama olduğundan, bu kapsamda yapılacak çalışmaların kurallara kesin uyum ve titizlikle uzman uygulaması olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.

Lojistik eğitimi konusunda yaklaşımımız, herhangi bir sistemin içine bütünleşmiş olacak olan personelin, hangi kurallar, hassasiyetler ve beklentiler dâhilinde çalışacağını kavratmaktır. Diğer yandan, KAZİZEN modelinin gerektirdiği sürekli iyileştirme ve gelişmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir ipucunu da kavratacaktır.

EGEM'DE yapacağımız çalışmalarımız bu merkezde olacak, ama biraz farklı bir eğitim yaklaşımımız da olacaktır. Sistem, kurallar ve süreçler derken bu konuyu asık yüzlü ve itici olarak değil, ama sevecen, işin felsefesini de kavratan, güler yüzlü olmayı hedefleyen uyumlu, işi ile guru duyan insanlar hedefimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. İş yaşamı zaten oldukça stresli ve zordur. Bu zorlukların üstüne bir zorluk da biz koyacak değiliz. Kabulü daha kolay, her şeyin merkezine insanı koyan, insana saygılı ama sisteme de uyumlu insanın çok daha verimli olacağına inanmaktayız. Bu yaklaşımımızı yıllardır sürdürmekteyiz, burada da aynı tutumumuz devam edecektir.

Daha mutlu yarınlar için el ele çalışmayı diliyoruz.

Sevgiyle kalın.

METİN ÇAVUŞLAR

 

Makaleler

 ERCÜMENT
 TUNÇALP

Parekenciliğin
okulu olmalıdır

 HAKAN
 TURGUT

Maymunlar
paradan ne
anlar?

  KAZIM
   ÖZİŞ

Çırpınan
market, Akıllı
markete karşı

  MELİH
   ARAT


"X" ile sorun
nasıl çözülür?

  A.ARZU
   UĞUR

Bilgi çağının
tehlike çanları
bizim için
çalıyor

 NİLÜFER
  GÜRELLİ

Mağaza
Otomasyonunda
Pos

 MEMİŞ
 YILMAM

Günümüzün
stratejik manzarası- karsızlaşma/ emtilaşma

H.ÖMER
 GİDER

Yaratıcılık;
Günümüzde rekabet etmenin
tek yolu

  METİN
 ÇAVUŞLAR

Meslek Edindirme
Kursları
Eğitmenler
A.Arzu UĞUR
Atilla DİZDAR
Aylin CEVİK
Burak BÜYÜKDEMİR
Bülent CECENER
Dilek ZEYBEK
Ercüment TUNÇALP
Ergün ZOGA
Erkan CAV
Hakan Ömer GİDER
Hakan TURGUT
İlhan KUMAN
Kamuran DİNÇSOY
Kazım ÖZİŞ
Melih ARAT
Memiş YILMAM
Metin ÇAVUŞLAR
Murat TOKTAMIŞOĞLU
Nazan ÜRKMEZ
Nilüfer GÜRELLİ
Savaş ERKİLETLİOĞLU
Selma GÜR
Sonad UÇANTÜRK
Uğur DEMİRLER
Ünal TURAN
Yalçın GÜR
Zeynep Çalışal GİDER     

  Hereke Ömer İsmet
          Uzunyol
 Meslek Yüksek Okulu