Gezinti Bağlantılarını Atla

AYIN FIRSATI  

 

EGEM EĞİTİM PROGRAMLARINDAN ÖRNEKLER :

» PERAKENDE VE MAĞAZACILIK PROGRAMI (Orta seviye) (Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikalı)
 • Mağazacılığa Giriş ve Yönetimi
 • Ürün Bilgisi ve Alan Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri, Davranış Geliştirme
 • Perakendecilikte Sayısal Kavramlar (Mağaza Matematiği)
 • Depo Yönetimi
 • Etkin Satış Yöntemleri
 • Güvenlik
 • Kasa ve Kasiyer Eğitimi
 • Teknolojik Gelişmeler ve Mağaza Otomasyonu
 • Çeşitli Ürünler ve Satın Alma Teknikleri
 • Sektörel Konuşmalar
 • Mağazacılık Uygulamalar
» PERAKENDE VE MAĞAZACILIK PROGRAMI (İleri Seviye) (Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikalı)
 • Perakende ve Mağaza İşletmeciliği (Store Management)
 • Müşteri İlişkileri (CRM ve e-CRM)
 • Ürün Bilgisi ve Pazarlama (Merchandising Management)
 • Mağazacılık Muhasebesi (Mağazacılık Matematiği)
 • Lojistik ve Depo Yönetimi
 • Perakendecilikte Hukuk
 • Finansman Teknikler
» PERAKENDE DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
 • Mağaza Açılışları, Fizibiliteler
 • Mağaza, Reyon, Ürün Planları ve Uygulamaları
 • Yöneticiler ve Çalışanların Seçimi, Eğitimleri
 • Performans Ölçümleri, Kariyer Planlamalar
» LOJİSTİK PROGRAMLARI
 • Lojistik Yönetimi
 • Lojistikte Satın Alma
 • Lojistikte Depo Yönetimi
 • Malzeme Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Ürün Dağıtım Zinciri Yönetimi
 • Malzeme Tedarik-Dağıtım-Üretim Pazarlama Senkronizasyonu
 • Lojistikte Finansman ve Muhasebe Uygulamalar
 • Lojistikte Otomasyon
 • Lojistikte İstatistik ve İşlem Verimliliği ölçümleri
 • Lojistikte Organizasyon Yapıları

  (Öğrenen Organizasyonlar-Sistematik Etik Yapılanma)

» MAĞAZACILIK SEMİNERLERİ
 • Mağazacılıkta Satış Teknikleri 
 • Mağazacılık Genel Yönetimi 
 • Satın Alma Teknikleri 
 • Lojistik ve Stok Kontrolü 
 • Müşteri İlişkileri ve Davranış Geliştirme 
 • Alan ve Kategori Yönetimi 
 • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) 
 • Kasa ve Kasiyer Eğitimi 
 • Market Matematiği ve Mağaza Muhasebe İşlemleri 
 • Mağazacılıkta Hukuksal Yaklaşımlar 
 • Promosyon Teknikleri 
 • Bütçe Yönetimi 
 • Gıda Hijyeni 
» GENEL SEMİNERLER

   
 • Ø  % 100  Müşteri Memnuniyeti

  Ø  5 S

  Ø  Aile Şirketi Olmak                      

  Ø  Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma

  Ø  Aile Şirketleri Yönetimi ve Kuşaklar arası Uyum

  Ø  Asların Motivasyonu

  Ø  Bankacılık İşlemleri

  Ø  Başarılı Sekreterlik

  Ø  Başarılı Şirketler ve Kültürleri

  Ø  Başarılı Yönetici  Asistanlığı    

  Ø  Bayi    Yönetimi        

  Ø  Beden Dili ve Etkili İletişim     

  Ø  Benchmarking                             

  Ø  Bilgi Yönetimi , Yönetim Bilgisi 

  Ø  Bioistatistik

  Ø  Bireysel Başarıya Ulaşma

  Ø  Bireysel Kalite

  Ø  Bordrolama Bilgilendirilmesi   

  Ø  Bütçe Yönetimi

  Ø  CRM -  Müşteri Odaklılık                              

  Ø  Çalışanlarımızı Yönlendirme Yolları ; Koçluk

  Ø  Çalışanların İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

  Ø  Çatışma Yönetimi ve Firma İçi Uzlaşma Kültürü Yaratma

  Ø  Dağıtım Zinciri Yönetimi           

  Ø  Daha İyi Müzakere Yolları                 

  Ø  Daha İyi Yaşam Kalitesi

  Ø  Değişim Sürecinde Yaşama ve Hayatı Anlama

  Ø  Değişimin Önemi

  Ø  Dengeli Beslenme    

  Ø  Depo Tasarımı ve Yerleştirme Seçimi

  Ø  Depo Yönetimi   / Stok Yönetimi      

  Ø  Dış Ticaret Uygulamaları

  Ø  Dış Ticaret ve Lojistik Uzmanlığı Sertifika Programı

  Ø  Dış Ticarette Dahilde İşleme Rejimi

  Ø  Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

  Ø  Dış Ticarette Pazarlama Uzmanlığı

  Ø  Dış Ticarette Uluslar arası Satış Sözleşmeleri ve Basel II Uygulamaları

  Ø  Dış Ticarette Uluslar arası Satış Sözleşmeleri ve Teslim Şekilleri (Incoterms)     

  Ø  Dünyada ve Türkiye'de Serbest Bölge Uygulamaları

  Ø  e-İş, e-Dönüşüm, e-Ticaret

  Ø  Ekonomi ve Finansal Kavramlar       

  Ø  E-Learning

  Ø  Endüstriyel İlişkiler (Sendikalar,Toplu İş Sözleşmesi,Grev,Lokavt)

  Ø  e-Perakende Mağazacılık

  Ø  Etkili İletişim Teknikleri 

  Ø  Etkili Konuşma Sanatı ve Diksiyon

  Ø  Etkili Medya Stratejisi  Oluşturması

  Ø  Etkili Rapor Yazma Teknikleri

  Ø  Etkin Tanıtım için Müşteri Analizi ve İhtiyaç Tespiti

  Ø  Evrak Yönetimi ve Dosyalama Teknikleri

  Ø  Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve Maliyetlendirme

  Ø  Finans Dışı Yöneticiler Finansal Yönetim

  Ø  Franchising ve Yönetimi            

  Ø  Genel Medikal ve İlaç Sektörü Terminolojisi    

  Ø  Genel Satış Teknikleri

  Ø  Gıda   Sektöründe  Satın Alma

  Ø  Girişimciler için Yönetim ve Yöneticilik                               

  Ø  Girişimcilik

  Ø  Görme Ergonomisi ve İşyerlerinde Aydınlatma

  Ø  Görsel Satıcılık ve Yaratıcılık Teknikleri

  Ø  Güçlü  PR  ile  Satışları Artırma Yöntemleri

  Ø  Gümrük Mevzuatı ve Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları

  Ø  Gümrük Uygulamaları

  Ø  Güzel ve Etkili Konuşma           

  Ø  Hayatımızda Stres ve Başa Çıkabilmek

  Ø  Hedef Belirleme, Kişisel Vizyon ve Stratejik Planlama

  Ø  Herkes İçin Satış /HİS                       

  Ø  Hızlı ve Etkin Okuma                           

  Ø  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

  Ø  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

  Ø  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Ø  İkna Etmenin   10   Altın  Kuralı

  Ø  İleri  Satın alma Yönetimi

  Ø  İleri Dış Ticaret / Genişletilmiş ve Uygulamalı

  Ø  İleri Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı

  Ø  İnsan Kaynakları Yönetimi                 

  Ø  İnsan Kaynakları,İş Gören Seçimi ve Yerleştirme Süreci 

  Ø  İstatistiksel Proses Kontrol

  Ø  İş  Geliştirme Projesi ve Hazırlanışı         

  Ø  İş  Yaşamında  Sezgiler                     

  Ø  İş Kanunu ve Uygulamaları

  Ø  İş Planı ve Girişimcilik    

  Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği

  Ø  İş Yeriniz Nasıl Daha Beğenilir Olur?       

  Ø  İşletme  Ekonomisi

  Ø  İşletmelerde İş Kazası Risk değerlendirilmesi

  Ø  İşletmeleriniz Nasıl öğrenir?  

  Ø  Kadın Girişimciliği

  Ø  Kaizen Felsefesi

  Ø  Kalite Araç ve Teknikleri

  Ø  Kalite İyileştirme ve Sorun Çözme Grupları                        

  Ø  Kalite Yönetimi

  Ø  Kaliteli Yaşama Sanatı                       

  Ø  Kariyer Yönetimi      

  Ø  Kişisel Markalaşma 

  Ø  KOBİ ‘lere Nasihatler       

  Ø  Kriz  Yönetimi

  Ø  Kurum Kültürü Oluşturma                                     

  Ø  Kurumsal Farkındalık, Kurum Kültürü Yaratma ve Kişisel Davranış Geliştirme

  Ø  Kültürel Oryantasyon

  Ø  Lojistik Yönetimi

  Ø  Mağaza Matematiği 

  Ø  Mağazacılıkta Beklenen Hizmet ve İletişim

  Ø  Mağazacılıkta Diksiyon             

  Ø  Mağazacılıkta Satış Teknikleri Geliştirme ve Etkili Müşteri İletişimi

  Ø  Malzeme  Tedarik Zinciri   Yönetimi

  Ø  Medikal Eğitim (İnsan Vücudu,Mikrobiyoloji,Sindirim Sitemi,Sinir Sistemi…)        

  Ø  Mekan Maliyet Analizi ve Yönetimi  

  Ø  Modern Bütçe ve Kontrol (Finansal Planlama)

  Ø  Modern Maliyet Analizi ve Yönetimi

  Ø  Motivasyon Çalışmaları

  Ø  Müşteri İle Yazılı İletişim Teknikleri

  Ø  Müşteri İlişkileri ve Davranış Geliştirme

  Ø  Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Hizmette Kalite

  Ø  Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İleri Satış Teknikleri

  Ø  Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Yöntemleri

  Ø  Müşteri Odaklı Pazarlama ve Rekabet Stratejisi

  Ø  Müzakere Teknikleri                  

  Ø  NLP                                       

  Ø  Otomasyon

  Ø  Parasal  Zeka           

  Ø  Patron ve Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

  Ø  Pazarlama /Marka / Satış

  Ø  Pazarlama kanalı olarak İnternet @ Elektronik Pazarlama

  Ø  Pazarlamada Görüşme Teknikleri                       

  Ø  Perakendecilikte Satın Alma  Yönetimi

  Ø  Performans Yönetimi - Balanced Scorecard

  Ø  Problem Çözme Teknikleri

  Ø  Profesyonellik

  Ø  Proje Yönetimi Teknikleri         

  Ø  Reklamda Stratejik Düşünce             

  Ø  Risk Alma ve İnisiyatif Kullanabilme

  Ø  Route    Sistemleri ile Satışta  Başarı 

  Ø  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Değerlendirme     

  Ø  Sağlıkta İlk  Yardım

  Ø  Satın Alma ve Satın Alma Süreçleri Yönetimi

  Ø  Satış Becerileri Geliştirme ve Satışta Profesyonellik

  Ø  Satış Danışmanına Diksiyon Eğitimi

  Ø  Satış Örgütü Yönetimi ve Satışta Liderlik

  Ø  Satış ve Ticaret kanalı olarak İnternet @ Elektronik Ticaret

  Ø  Satışta Etkili Müzakere Teknikleri

  Ø  Satışta Etkin Bayi Yönetimi

  Ø  Satışta Temel Finans, Bütçeleme ve Planlama

  Ø  Senaryo  Planlama                               

  Ø  Sıra Dışı Yaşam Becerileri

  Ø  Sosyal Güvenlik

  Ø  Sosyal Statülere Uyum Sağlamak     

  Ø  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

  Ø  Stratejik Maliyet ve Kaynak Yönetimi

  Ø  Stratejik Pazarlama Yönetimi  

  Ø  Stratejik Satış Yönetimi ve İleri Satış Teknikleri

  Ø  Stratejik Yönetimde Hedef Belirleme ve Planlama

  Ø  Stres Yönetimi

  Ø  Sunum Teknikleri ve Eğiticinin Eğitimi                        

  Ø  Süreç Yönetimi

  Ø  Şirket  Oyunları

  Ø  Şirketin İç ve Dış İmajının Sağlanması

  Ø  Şu Garip Yabancılarla Nasıl Başa Çıkılır?

  Ø  Takım Oyunu                               

  Ø  Tedarik,Dağıtım ve Üretim Lojistik Senkronizasyonu

  Ø  Telefonda Etkili İşletişim

  Ø  Telefonda İletişim ve Hizmet Kalitesini Artırma

  Ø  Telefonda Satış ( Tele Marketing )

  Ø  Temel Finans                              

  Ø  Temel Finans ve Bütçe Teknikleri

  Ø  Temel İstatistik

  Ø  Temel İş Hukuku

  Ø  Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi

  Ø  Toplantı ve Zaman Yönetimi

  Ø  Toplantı Yönetimi                       

  Ø  Uluslar arası Ticaret ve Gümrük Operasyonları

  Ø  Uluslar arası Ticarette Kambiyo İşlemleri

  Ø  Uygulamalı  Ofis Ergonomisi 

  Ø  Üretim Lojistiği                                    

  Ø  Yaratıcı  Satışçılık

  Ø  Yedi Günde  PR Strateji Uygulaması

  Ø  Yeni  UCP  600’e Göre Uluslararası Ticari İşlemler

  Ø  Yeni UCP 600’e Göre Dış Ticarette Akreditif  İşlemleri

  Ø  Yiyecek-İçecek-Servis Teknikleri

  Ø  Yöneticiler İçin Bütçe ve Kontrol Sistemleri

  Ø  Yöneticiniz İle Nasıl Daha Verimli Çalışabilirsiniz ?

  Ø  Yönetim Becerileri Geliştirme ve Liderlik

  Ø  Yönetsel Liderlik

  Ø  Yurt Dışı Pazar Geliştirme

  Ø  Yüz Okuma İle İnsanları Tanıma     

  Ø  Zaman Yönetimi                                   

  Ø  Zamanı Paraya Çevirmeyi Öğrenin  

  Ø  Zarif Bir Yaşama Dair 1 - Sosyal Davranışlar

  Ø  Zarif Bir Yaşama Dair II – Davetler

  Ø  Zincir Mağazalara Mal Satma Teknikleri -Gıda

  Ø  Zincir Mağazalarda Başarılı Meyve Sebze Satışı ve Satın alması      

  Ø  Zincir Marketler ile İlişkiler ve Satış Yönetimi


  ..............................


» KİŞİYE ÖZEL "VIP" BİREBİR EĞİTİMLERİ

     
 • Etkili Konuşma ve Doğru Beden Dili
 • Hayatı Anlamak ve Kolaylaştırmak
 • Bireysel İletişim ve Kişisel Problemleri Çözme Teknikleri
 • Psikolojik “Davranış” Modelleri
 • Senaryo Planlama / Kriz Yönetimi
 • Finansmanda Kendini Geliştirme Teknikleri
 • Faaliyetlere Dayalı Bütçeleme ve Maliyetlendirme Sistemleri
 • Çağdaş İnsan Yönetimi
 • Kişisel İmaj / Kişisel Markalaşma
 • ..........................................

Makaleler

 ERCÜMENT
 TUNÇALP

Parekenciliğin
okulu olmalıdır

 HAKAN
 TURGUT

Maymunlar
paradan ne
anlar?

  KAZIM
   ÖZİŞ

Çırpınan
market, Akıllı
markete karşı

  MELİH
   ARAT


"X" ile sorun
nasıl çözülür?

  A.ARZU
   UĞUR

Bilgi çağının
tehlike çanları
bizim için
çalıyor

 NİLÜFER
  GÜRELLİ

Mağaza
Otomasyonunda
Pos

 MEMİŞ
 YILMAM

Günümüzün
stratejik manzarası- karsızlaşma/ emtilaşma

H.ÖMER
 GİDER

Yaratıcılık;
Günümüzde rekabet etmenin
tek yolu

  METİN
 ÇAVUŞLAR

Meslek Edindirme
Kursları
Eğitmenler
A.Arzu UĞUR
Atilla DİZDAR
Aylin CEVİK
Burak BÜYÜKDEMİR
Bülent CECENER
Dilek ZEYBEK
Ercüment TUNÇALP
Ergün ZOGA
Erkan CAV
Hakan Ömer GİDER
Hakan TURGUT
İlhan KUMAN
Kamuran DİNÇSOY
Kazım ÖZİŞ
Melih ARAT
Memiş YILMAM
Metin ÇAVUŞLAR
Murat TOKTAMIŞOĞLU
Nazan ÜRKMEZ
Nilüfer GÜRELLİ
Savaş ERKİLETLİOĞLU
Selma GÜR
Sonad UÇANTÜRK
Uğur DEMİRLER
Ünal TURAN
Yalçın GÜR
Zeynep Çalışal GİDER     

  Hereke Ömer İsmet
          Uzunyol
 Meslek Yüksek Okulu