<% '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' mydesign | ziyaretçi defteri ' W: http://www.mydesign.gen.tr ' @: mydesign@mydesign.gen.tr ' ' Mesaj Yazma Formu Kodları ' Son Düzenleme: 04 Ocak 2006 / 23:11 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '// Sayfanın önbelleğe alınması engelleniyor Response.Buffer = True Response.Expires = -1 Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2 Response.AddHeader "pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control","private" Response.CacheControl = "No-Store" Q = YaziTemizle(Trim(Request.QueryString("Q"))) '// Alıntı yapılıyorsa, alıntılanan mesaj veritabanından alınıyor If Q = "A" Then strMsgID = YaziTemizle(Request.Querystring("M")) If strMsgID <> "" AND IsNumeric(strMsgID) = True then kd.open "SELECT id, mesaj, ad FROM mesajlar WHERE id = "& strMsgID &"", baglanti, 1, 3 If Not kd.Eof Then strMesaj = "[QUOTE="& kd("ad") &"]"& kd("mesaj") &"[/QUOTE]" End If kd.Close End If Else strMesaj = YaziTemizle(Request.Form("mesaj")) End If %> <%=strSiteBasligi%> <%=Kelime20%> <% Session("guvenlik_kodu") = "" For lngLoopCounter = 1 to 6 Randomize Timer Session("guvenlik_kodu") = Session("guvenlik_kodu") & CStr(CInt(Rnd * 9)) Next %>
<% If blnOnayKodu Then %> <% End If %>
<%=Kelime26%>  |  <%=Kelime27%>
<%=Kelime46%>:* ">
<%=Kelime47%>: ">
<%=Kelime48%>: ">
<%=Kelime35%>:
<%=Kelime49%>: ">
<%=Kelime50%>: ">
<%=Kelime51%>: ">
<%=Kelime52%>:*
       
       
       
       
<%=Kelime53%> | <%=Kelime54%>
<%=Kelime55%> | <%=Kelime66%>
<%=Kelime58%>:
<%=Kelime59%>:*
    
<%=strCopyright%>
<%=Copy()%>